Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 01-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-07-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 13bb

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
    Tekst: tekst
  2. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikelen: 2, 18

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2007 Vervallen 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631
09-12-2005 Wijziging 01-12-2005 Stb. 2005, 613 29686 01-12-2005 Stb. 2005, 613
01-03-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 528 29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
01-01-2003 Nieuw 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.1)

Annuleren

Naar boven