Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 6c

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Vervallen 04-06-2015 Stb. 2015, 207 34003 11-04-2016 Stb. 2016, 167 Inwtr. 1
12-06-2015 Nieuw 04-06-2015 Stb. 2015, 207 34003 04-06-2015 Stb. 2015, 207 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Is voor het eerst van toepassing m.b.t. boekjaren die aanvangen na 1 januari 2017 (Stb. 2016/167).1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.2)
Naar boven