Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 28-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 23e

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VA

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2021)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 652 35928 22-12-2021 Stb. 2021, 652 Inwtr. 1
  01-01-2019 Nieuw 19-12-2018 Stb. 2018, 508 35030 19-12-2018 Stb. 2018, 508 Inwtr. 2
  16-03-1985 Vervallen 06-03-1985 Stb. 1985, 120 18243 06-03-1985 Stb. 1985, 120
  24-05-1978 Nieuw 29-06-1978 Stb. 1978, 368 14377 29-06-1978 Stb. 1978, 368

  Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.2)
  Naar boven