Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 28a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
    Teksten: tekst, 1, 2
  2. Vennootschapsbelasting, functionele valuta
    Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina