Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 22

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Afronding belastbaar bedrag vennootschapsbelasting

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingplan 2005
  Artikel: XXV
 2. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikel: 20
 3. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Artikel: 36
 4. Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001
  Artikel: 17
 5. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: IV
 6. Overige fiscale maatregelen 2008
  Artikel: XXIII
 7. Vennootschapsbelasting, geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting; toelichting op gehanteerde uitgangspunten (Syllabus VVV-IBR)
  Bijlage: bij het besluit van 9 maart 2021, nr. 2021-49042
 8. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 9. Wet VPB-pakket 2006
  Artikel: VI
 10. Wet bronbelasting 2021
  Artikel: 4.1
 11. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.54a, 4.34
 12. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 12b, 13aa, 15h, 23b, 23c, 31
 13. Wet tot verlaging tarief en op nihil stellen vermogensaftrek in Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: II
 14. Wet werken aan winst
  Artikel: IX
 15. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 2000)
  Artikel: XX
 16. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969, enz. (aanpassing gedifferentieerd tarief en verhoging van de zelfstandigenaftrek)
  Artikel: III
 17. Wijzigingswet Wet op de vermogensbelasting 1964, enz. (terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)
  Artikel: V
 18. Wijzigingswet belastingwetten herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting
  Artikel: XII
 19. Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale milieuversterking)
  Artikel: X
Terug naar begin van de pagina