Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 20a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

  1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikelen 17, 37, 7
  2. Mijnbouwwet
    Artikel 66
  3. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6, Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina