Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 04-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 14ba

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikel: 18

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651 Inwtr. 1
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 505 35028 19-12-2018 Stb. 2018, 505 Inwtr. 2
01-01-2016 Nieuw 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540

Opmerkingen

  1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.1)
  2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.2)
Naar boven