Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 12ac

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
    Artikel: 8
  2. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikelen: 15e, 18
Terug naar begin van de pagina