Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingregeling voor het land Nederland
  Artikel: 1.4
 2. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikel: 29
 3. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Algemene wet inzake rijksbelastingen, commanditaire vennootschap; het toestemmingsvereiste
  Tekst: tekst
 4. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 5. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 6. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: I
 7. Invorderingswet 1990
  Artikel: 33a
 8. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 9. Overige fiscale maatregelen 2009
  Artikel: XVII
 10. Overige fiscale maatregelen 2010
  Artikel: XXI
 11. Overige fiscale maatregelen 2011
  Artikel: XXVIII
 12. Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, omzetting fonds voor gemene rekening (fiscale beleggingsinstelling) in een nv
  Tekst: tekst
 13. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 14. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
  Tekst: tekst
 15. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 16. Vennootschapsbelasting, fonds voor gemene rekening, toestemmingsvereiste
  Tekst: tekst
 17. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 18. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 19. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6, Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 20. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 21. Wet bronbelasting 2021
  Artikel: 1.2
 22. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 4.5
 23. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikel: 1
 24. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 1, 3, 4, 6, 6b, 8e, 8f, 15, 33b
 25. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid)
  Artikel: VI
 26. Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale milieuversterking)
  Artikelen: X, XI, XII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina