Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 23e

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikelen: 7a, 16a
 2. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
  Tekst: tekst
 3. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 13ab, 15, 15e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VA

  Terug naar begin van de pagina