Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikel 2
  2. Besluit fiscale eenheid 2003
    Artikel 34
Terug naar begin van de pagina