Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15i

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Terug naar begin van de pagina