Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikelen: 39, 40, 41
 2. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, (op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening
  Tekst: tekst
 3. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Bijlage: 1
 4. Mijnbouwwet
  Artikel: 158
 5. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
  Bijlage: 1
 6. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 7
 7. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
  Tekst: tekst
 8. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 6, 7
 9. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 5, 6
 10. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 11. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 5, 6, 9
 12. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Tekst: tekst
 13. Wet bedrijfsleven 2019
  Artikel: 8.1
 14. Wet ondernemerspakket 2001
  Artikel: XIVd
 15. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 10a, 14, 14a, 14b, 14ba, 15ae, 15af, 15ag, 20a, 21, 21a, 33b, 33c, 34i
 16. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (onbeperkte voorwaartse verrekening van ondernemingsverliezen en vaststelling van verliezen bij beschikking)
  Artikel: IV
 17. Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale milieuversterking)
  Artikel: X

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen 17, 37, 7
 2. Mijnbouwwet
  Artikel 66
 3. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6, Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina