Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 17-05-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk VIIa

Informatie geldend op 17-05-2019

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina