Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 17-05-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 25

Informatie geldend op 17-05-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Dividendbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, EU-recht

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina