Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 17-05-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 21a

Informatie geldend op 17-05-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

  1. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikelen 17, 37, 7
  2. Mijnbouwwet
    Artikel 66
  3. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6, Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina