Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 17-05-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 6b

Informatie geldend op 17-05-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina