Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Geraadpleegd op 25-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2012.
Geldend van 01-10-2012 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 26

Informatie geldend op 01-10-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 Alg. 1
30-12-2009 Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 312 31527 09-12-2009 Stb. 2009, 604
01-11-1984 Vervallen 02-06-1982 Stb. 1982, 493 16546 06-10-1984 Stb. 1984, 470
01-11-1984 Nieuwe-regeling 02-07-1969 Stb. 1969, 315 8545 06-10-1984 Stb. 1984, 470

Opmerkingen

  1. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven