Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Geraadpleegd op 25-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2012.
Geldend van 01-10-2012 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-10-2012

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling kennisgeving badinrichtingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling kennisgeving badinrichtingen
    Artikelen: 1, 2
  2. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
    Artikel: 23

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2012)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 Alg. 1
25-02-2005 Wijziging 22-10-2003 Stb. 2003, 449 28744 08-02-2005 Stb. 2005, 81
01-12-2000 Wijziging 02-03-2000 Stb. 2000, 125 26567 01-11-2000 Stb. 2000, 483
01-01-1994 Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-11-1984 Wijziging 02-06-1982 Stb. 1982, 493 16546 06-10-1984 Stb. 1984, 470
Nieuwe-regeling 02-07-1969 Stb. 1969, 315 8545 06-10-1984 Stb. 1984, 470

Opmerkingen

  1. Artikelen 4.1, 4.22 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven