Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 80b

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Huwelijksgoederenregister 1969

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Huwelijksgoederenregister 1969
  Artikel: 4a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen 16, 284, 479b, 585
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
  Artikel 68

Verwijzingen naar Titel 5A

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 284
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel 392
 3. Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand
  Artikel 2a
Terug naar begin van de pagina