Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 19i

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling vaststelling CBS-formulier levenloos geboren kinderen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4

 1. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage Basisselectiedocument

Verwijzingen naar Afdeling 4

 1. Regeling zeevarenden
  Bijlage F

Verwijzingen naar Boek 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen 16, 284, 479b, 585
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
  Artikel 68
Terug naar begin van de pagina