Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geraadpleegd op 30-11-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 12

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2007 Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 589 30521 19-03-2007 Stb. 2007, 110 Alg. 1
01-01-1995 Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 757 22474 28-10-1994 Stb. 1994, 779
01-01-1985 Wijziging 30-08-1984 Stb. 1984, 404 16247 01-10-1984 Stb. 1984, 451
01-01-1970 Wijziging 28-05-1969 Stb. 1969, 257 3767 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Wijziging 28-05-1969 Stb. 1969, 258 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Nieuwe-regeling 11-12-1958 Stb. 1958, 590 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Wijziging 11-12-1958 Stb. 1958, 591 04-06-1969 Stb. 1969, 259

Opmerkingen

  1. Artikel VI van Stb. 2006/589 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven