Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geldend van 29-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 29-01-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 2

  1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Boek 1

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
    Artikelen 16, 284, 475c, 479b, 585
  2. Besluit burgerlijke stand 1994
    Artikel 68
Terug naar begin van de pagina