Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geldend van 19-09-2018 t/m 28-01-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 114

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 8

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen 80b, 80d
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7A
  Artikel 1658
 3. Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand
  Artikel 2a

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Schenk- en erfbelasting, verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner, wijziging huwelijkse voorwaarden, pleegkind
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Boek 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen 16, 284, 475c, 479b, 585
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
  Artikel 68
Terug naar begin van de pagina