Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geldend van 19-09-2018 t/m 28-01-2019

Wetstechnische informatie voor Afdeling 3

Informatie geldend op 19-09-2018

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 5

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
    Artikel 284

Verwijzingen naar Boek 1

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
    Artikelen 16, 284, 475c, 479b, 585
  2. Besluit burgerlijke stand 1994
    Artikel 68
Terug naar begin van de pagina