Kostenwet invordering rijksbelastingen

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingKw Inv. Rb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002645
RechtsgebiedBelastingrecht | Invorderingsrecht
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Bijstellingsregeling 2004
 2. Bijstellingsregeling 2008
 3. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
 4. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008 (aanpassing wetgeving per 1 januari 2014 en introductie bijzondere uitstelfaciliteit erfbelasting)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Gemeentewet
  Artikel: 231
 3. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 4. Mandaatbesluit CJIB Incasso Huursubsidie
  Bijlage: als bedoeld in artikel 4
 5. Mijnbouwwet
  Artikel: 72
 6. Provinciewet
  Artikel: 227a
 7. Uitvoeringsregeling Wet overgang belastingheffing in euro’s
  Artikel: 2
 8. Waterschapswet
  Artikel: 123
 9. Waterwet
  Artikel: 7.13
 10. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 38i
 11. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.40
 12. Wet op de Watersnoodschade 1953
  Artikel: 52
 13. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 49
 14. Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie
  Artikel: 1
 15. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 4.4
 16. Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen
  Artikel: 18
Terug naar begin van de pagina