Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geraadpleegd op 24-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 2:5
 2. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 12, 29
 3. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 2
 4. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 8b, 53b, 133b
 5. Arbeidstijdenbesluit
  Artikel: 2.1:1
 6. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2018
  Artikelen: 7, 10, 12
 7. Besluit Wfsv
  Artikel: 3.3
 8. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
  Artikel: 9
 9. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 6
 10. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 24
 11. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 12. Participatiewet
  Artikel: 10d
 13. Regeling naturalisatietoets Nederland
  Artikel: 4
 14. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikelen: 2, 4
 15. Toeslagenwet
  Artikel: 10
 16. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 3.19
 17. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 3.74
 18. Werkloosheidswet
  Artikelen: 14, 33
 19. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikel: 4
 20. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 14b
 21. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:23
 22. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 26
 23. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:53, 3:25, 5.8.7, 22
 24. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 9
 25. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 9
 26. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 27a
 27. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 14, 16, 18, 18b, 18n, 18p
 28. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 13, 59b
 29. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 12, 68
 30. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikelen: 6, 98, 100
 31. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikel: 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel 20

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 12-05-2023
samen met
21-12-2022
Stb. 2023, 168
samen met
Stb. 2022, 543
35335
samen met
36216
27-06-2023 Stb. 2023, 247
02-08-2022 Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
01-01-2021 Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
01-07-2020 Wijziging 14-11-2018
samen met
11-12-2019
Stb. 2018, 451
samen met
Stb. 2019, 483
34967
samen met
35275
17-11-2018 Stb. 2018, 452
01-07-2015 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 16-06-2015 Stb. 2015, 234
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
29-11-1991 Wijziging 14-11-1991 Stb. 1991, 624 22012 14-11-1991 Stb. 1991, 624
01-05-1987 Wijziging 24-12-1987 Stb. 1987, 619 19961 24-12-1987 Stb. 1987, 619
24-07-1985 Wijziging 27-06-1985 Stb. 1985, 402 18865 27-06-1985 Stb. 1985, 402
01-01-1980 Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 711 15900 20-12-1979 Stb. 1979, 711
10-12-1975 Wijziging 01-10-1975 Stb. 1975, 636 13416 01-10-1975 Stb. 1975, 636
22-06-1974 Wijziging 20-06-1974 Stb. 1974, 350 12909 20-06-1974 Stb. 1974, 350
24-02-1969 Nieuwe-regeling 27-11-1968 Stb. 1968, 657 27-11-1968 Stb. 1968, 657
Naar boven