Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geraadpleegd op 06-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
    Artikel 18n
  2. Wet tegemoetkomingen loondomein
    Artikel 3.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
01-01-2018 Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
01-07-2017 Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
01-01-2017 Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 16-06-2015
samen met
19-05-2016
samen met
07-12-2015
Stb. 2015, 234
samen met
Stb. 2016, 198
samen met
Stb. 2015, 496
Inwtr. 1
01-07-1986 Vervallen 16-05-1986 Stb. 1986, 300 17384 16-06-1986 Stb. 1986, 346
24-02-1969 Nieuwe-regeling 27-11-1968 Stb. 1968, 657 27-11-1968 Stb. 1968, 657

Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2015/234 gesteld op 1 januari 2016.
    Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2015/496 gesteld op 1 juli 2016.1)
Naar boven