Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geraadpleegd op 01-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 30-06-2022

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 12

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
    Artikel 18n
  2. Wet tegemoetkomingen loondomein
    Artikel 3.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35335
01-01-2018 Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
01-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 741 26257 02-06-1998 Stb. 1998, 332
Wijziging 14-05-1998 Stb. 1998, 300 25263 02-06-1998 Stb. 1998, 332
23-02-1969 Nieuwe-regeling 27-11-1968 Stb. 1968, 657 27-11-1968 Stb. 1968, 657

Annuleren

Naar boven