Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 18i

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina