Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 2:5
 2. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 12, 29
 3. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 2
 4. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 8b, 53b, 133b
 5. Arbeidstijdenbesluit
  Artikel: 2.1:1
 6. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2018
  Artikelen: 7, 10, 12
 7. Besluit Wfsv
  Artikel: 3.3
 8. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
  Artikel: 9
 9. Besluit inburgering
  Artikel: 2.4a
 10. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 6
 11. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 24
 12. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 13. Participatiewet
  Artikelen: 10d, 37
 14. Regeling naturalisatietoets Nederland
  Artikel: 4
 15. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikelen: 2, 4
 16. Toeslagenwet
  Artikel: 10
 17. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 3.19
 18. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 3.74
 19. Werkloosheidswet
  Artikelen: 14, 33
 20. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikel: 4
 21. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 14b
 22. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:23
 23. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 26
 24. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:53, 3:25, 5.8.7, 22
 25. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 9
 26. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 9
 27. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 27a
 28. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 14, 16, 18, 18b, 18n, 18p
 29. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 13, 59b
 30. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 12, 68
 31. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen: 6, 98, 100
 32. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikel: 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel 20
 2. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel 3.3
Terug naar begin van de pagina