Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geldend van 30-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 18i

Informatie geldend op 30-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina