Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geldend van 30-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 18f

Informatie geldend op 30-07-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina