Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 18n

Informatie geldend op 01-01-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012
    Artikel: 1
  2. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
    Artikel: 18q

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina