Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 34g

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 67ca
 2. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 2
 3. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 13, 17g, 25, 36

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4

 1. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina