Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 34a

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 31
 2. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 36
 3. Wet op het BTW-compensatiefonds
  Artikel: 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4

 1. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina