Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 28q

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

  1. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Afdeling 7

  1. Wet op de omzetbelasting 1968
    Artikel 34b
Terug naar begin van de pagina