Wet op de omzetbelasting 1968

Geraadpleegd op 25-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 28zf

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

  1. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Afdeling 10

  1. Overige fiscale maatregelen 2011
    Artikelen XVI, XVII
  2. Omzetbelasting, reisbureauregeling
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 15-03-2012 Stb. 2012, 115 32877 15-03-2012 Stb. 2012, 115
01-04-2012 Nieuw 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikel XVI van Stb. 2010/873 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven