Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Besluit Jeugdwet
 3. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
 4. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 5. Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
 6. Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 en vaststelling regeling voor bestrijding van constructies m.b.t. onroerende zaken
 7. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 8. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 9. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 10. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)
 11. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 12. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 13. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 14. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 15. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
 16. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (BTW-regime voor bad- en zweminrichtingen)
 17. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (herziening vrijstelling sociale en culturele prestaties alsmede aanpassing enkele onderdelen)
 18. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (vrijstellingen prestaties van onderwijskundige aard en van sociale of culturele aard)
 19. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. BTW-heffing bij terbeschikkingstelling personeel door sportservicebureaus
 2. Bankbedrijf, mutatietarief remisierprovisie
 3. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot arbodiensten
 4. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot de verkoop van aandelen (Hoge Raad 9 juli 2004, nr. 38.026)
 5. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot het beheren van kantines
 6. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot zgn. houdstermaatschappijen en het houden van aandelen in het algemeen
 7. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van creditcards
 8. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opneming van zwervende en of noodlijdende dieren
 9. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten (1996)
 10. Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg
 11. Omzetbelasting, beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht
 12. Omzetbelasting, fondswerving en kantines
 13. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting ten aanzien van factoorsovereenkomsten
 14. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
 15. Omzetbelasting, vragen en antwoorden fondswerving en kantines
 16. Omzetbelasting, vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten
 17. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
 18. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel w, van de Wet op de omzetbelasting 1968, bemiddeling bij gastouderopvang
 19. Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie
 20. Omzetbelasting, vrijstellingen voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen
 21. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
 22. Omzetbelasting; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen
 23. Plaats van dienst bij prestaties schade-expertisebureaus en averij-agentschappen
 24. Regeling inzake kredietverlening
 25. Toepassing van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf
 26. Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene douaneregeling
  Artikel: 7:19
 2. Belastingplan 2019
  Artikel: XXV
 3. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Bijlage: bijlage
 4. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
  Tekst: tekst
 5. Diplomatieke vrijstellingen van omzetbelasting, accijns, belasting op personenauto's en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, overdrachtsbelasting, regulerende energiebelasting en belasting op leidingwater
  Tekst: tekst
 6. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten (1996)
  Tekst: tekst
 7. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 8. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 9. Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg
  Tekst: tekst
 10. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst: tekst
 11. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
  Tekst: tekst
 12. Omzetbelasting, beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht
  Tekst: tekst
 13. Omzetbelasting, fondswerving en kantines
  Teksten: tekst, tekst
 14. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer
  Tekst: tekst
 15. Omzetbelasting, leasing
  Tekst: tekst
 16. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 17. Omzetbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 18. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Teksten: tekst, tekst
 19. Omzetbelasting, ontwikkelingswerk; uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden
  Tekst: tekst
 20. Omzetbelasting, reikwijdte VAVO-arrest bij samenwerkingen
  Tekst: tekst
 21. Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel
  Tekst: tekst
 22. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 23. Omzetbelasting, vragen en antwoorden fondswerving en kantines
  Tekst: tekst
 24. Omzetbelasting, vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten
  Tekst: tekst
 25. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
  Teksten: I, tekst
 26. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel w, van de Wet op de omzetbelasting 1968, bemiddeling bij gastouderopvang
  Tekst: tekst
 27. Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie
  Tekst: tekst
 28. Omzetbelasting, vrijstellingen voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen
  Tekst: tekst
 29. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Teksten: tekst, tekst
 30. Omzetbelasting; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen
  Teksten: tekst, tekst
 31. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 32. Overdrachtsbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 33. Overgangsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 7
 34. Overgangsbeschikking omzetbelasting 1978
  Artikelen: 2, 3, 4
 35. Plaats van dienst bij prestaties schade-expertisebureaus en averij-agentschappen
  Tekst: tekst
 36. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikelen: 1, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 9a, 32
 37. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikelen: B, 1, 6, 7, 7a, 8, 9, 24ba
 38. Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II
  Tekst: tekst
 39. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 15
 40. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 3, 15, 16, 25, 28b, 33f
 41. Wet op het BTW-compensatiefonds
  Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel 34b
Terug naar begin van de pagina