Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingen op milieugrondslag
  Tekst: tekst
 2. Belastingplan 2014
  Artikel: XVII
 3. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
  Tekst: tekst
 4. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten (1996)
  Tekst: tekst
 5. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: III
 6. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 7. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 8. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
  Tekst: tekst
 9. Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA
  Tekst: tekst
 10. Omzetbelasting, landbouw
  Tekst: tekst
 11. Omzetbelasting, leasing
  Tekst: tekst
 12. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 13. Omzetbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 14. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Tekst: tekst
 15. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 16. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 17. Overdrachtsbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 18. Overgangsbeschikking omzetbelasting 1983
  Artikel: 3
 19. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 26
 20. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikelen: 5, 16
 21. Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II
  Teksten: tekst, tekst
 22. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 1a, 3a, 4, 5, 8, 11, 15, 16a
 23. Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013
  Artikel: XIX
 24. Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 en vaststelling regeling voor bestrijding van constructies m.b.t. onroerende zaken
  Artikel: III
 25. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
  Artikel: XVI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel 34b
Terug naar begin van de pagina