Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 2a

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina