Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 37a

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4

  1. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina