Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 28zh

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 11

  1. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

  1. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina