Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 21b

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet op de accijns
  Artikel: 68a
 2. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 21a
 3. Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
  Artikel: 31

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina