Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingwet BES
  Artikel: 6.7k
 2. Besluit beheer verpakkingen 2014
  Artikel: 8
 3. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 42c, 43
 4. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 5. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 6. Leidraad BPM 2006
  Tekst: tekst
 7. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 8. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 9. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst: tekst
 10. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Tekst: tekst
 11. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 12. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 13. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikelen: 1, 3a, 30a
 14. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 12
 15. Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
  Artikel: 27
 16. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 42a
 17. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
  Artikel: 3a
 18. Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikelen: 8c, 8d
 19. Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikelen: 4b, 5a
 20. Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II
  Tekst: tekst
 21. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikelen: 32, 36s, 59a, 92
 22. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 13a
 23. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikelen: 24b, 37a
 24. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 14, 15, 31, 32, 37a
 25. Wet tijdelijke maatregelen inzake aftrekbaarheid van kosten van groot onderhoud en van schilderwerk
  Artikel: 2
 26. Wet wegvervoer goederen
  Artikel: 1.2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel 34b
Terug naar begin van de pagina