Leerplichtwet 1969

Geraadpleegd op 27-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-07-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 11
 2. Leerplichtwet 1969
  Artikelen: 10, 15a, 22
 3. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Bijlage: 1
 4. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 1, 16

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-08-2007 Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 298 30652 21-07-2007 Stb. 2007, 299
01-08-1994 Wijziging 10-03-1994 Stb. 1994, 255 22900 15-06-1994 Stb. 1994, 469
01-08-1985 Nieuw 22-12-1983 Stb. 1983, 727 17628 22-12-1983 Stb. 1983, 727
Naar boven