Leerplichtwet 1969

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 27

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Leerplichtwet 1969
    Artikel: 16a
  2. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
    Artikel: 7
  3. Wet op het onderwijstoezicht
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina