Leerplichtwet 1969

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 2. Leerplichtregeling 1995

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 7.1.4
 2. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 31, 46
 3. Leerplichtregeling 1995
  Artikel: 9
 4. Leerplichtwet 1969
  Artikelen: 1, 16a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina