Leerplichtwet 1969

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 11
 2. Leerplichtwet 1969
  Artikelen: 10, 15a, 22
 3. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Bijlage: 1
 4. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 1, 16

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina