Leerplichtwet 1969

Geldend van 28-07-2018 t/m 31-03-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Leerplichtwet 1969
  Artikelen: 10, 22
 2. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv mbo
  Bijlage: A
 3. Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo
  Bijlage: 1
 4. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 24k2, 24k3, 24k5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina